English
FASADE 8_v2

Om oss


Akershus Eiendom er landets ledende megler av næringseiendom og har bransjens beste meglerhjerner. Vi leverer tjenester innen transaksjoner, utleie, leietakerrådgivning, analyse og verdivurdering av næringseiendom. Det er i dag 34 ansatte og partnere i selskapet.

Akershus Eiendom ble etablert i 1992 med næringsmegling som virksomhetsområde – både transaksjoner og utleie. Selskapet har siden sin etablering gjennomført mange av de største transaksjonene i markedet. Fra 1997 satset selskapet mer bevisst på utleie ved opprettelse av en egen utleieavdeling, og i 2001 ble avdeling for Analyse- og verdivurderings etablert. 

I 2001 inngikk Akershus Eiendom en samarbeidsavtale med et av verdens ledende meglerhus, JLL, og denne avtalen har medført betydelige inntektssynergier mellom selskapene.